Diensten


Erediensten

Iedere week is er een samenkomst in MFC de Keure in Sluis. De samenkomsten zijn open voor iedereen die meer wil weten over de God van de Bijbel.

LOFPRIJS EN AANBIDDING
De dienst begint met het zingen van liederen waarin we God prijzen, dit onder leiding van verschillende instrumenten. SION is gezegend met een enthousiast, krachtig en jong worshipteam!

Met lofprijs en aanbidding eren we God. We eren God vanuit onze levende relatie met Hem voor het feit dat Hij ons elke dag opnieuw zegent op allerlei gebieden van ons leven en voor het verlossende werk van Jezus Christus aan het kruis. Kijk bij aanbidding voor meer informatie over aanbidding.

PREDIKING
Na de lofprijs en aanbidding is er tijd voor een boodschap vanuit Gods Woord, de Bijbel. Net als bij de lofprijs en aanbidding geloven we dat het Woord van God genezing brengt.

Doordat de eeuwenoude gebeurtenissen uit de Bijbel worden vertaald naar de actuele tijd, komen we iedere keer weer tot de ontdekking dat Gods Woord niet iets is van vroeger, maar dat het reëel en actueel is met indringende boodschappen. Het Woord van God staat bij iedere prediking centraal, omdat het Woord levend en krachtig is en het maakt ons waarlijk vrij.

GEBED
Aansluitend op de prediking is er gelegenheid voor persoonlijk gebed. Meer dan eens komt het voor dat de boodschap van Gods Woord diepe indrukken heeft gemaakt en men daar gebed voor wilt hebben. Daar geven wij dan ook uitgebreid de ruimte voor.

Daarnaast is er iedere samenkomst gelegenheid om te bidden voor ziekte. In de Bijbel staat vele malen beschreven dat Jezus nooit mensen weg stuurde zonder hen te genezen van welke ziekte dan ook. Wij geloven dat Jezus dezelfde is, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Heeft u gebed nodig, dan bent u van harte welkom.

SAMEN ZIJN
Na de dienst is er tijd voor relatie met elkaar, en kunt u koffie, thee of iets fris drinken.
Met Pasen en Kerst zijn er altijd speciale samenkomsten!

Kinderdiensten

Iedere week is er kinderdienst voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar. De kinderen blijven eerst in de dienst tijdens de lofprijs en aanbidding en gaan vervolgens met de kinderwerkers mee naar hun eigen dienst.

De kinderen komen graag in de kinderdiensten. Het is iedere keer weer een uitdaging, want geen kinderdienst is hetzelfde! Op een speelse en enthousiaste wijze krijgen de kinderen onderwijs uit Gods Woord, gerelateerd aan de belevingswereld van het kind. De kinderwerkers bidden om Gods leiding en hebben de verwachting dat de kinderen aangeraakt zullen worden door Gods Geest.

Jezus zei: ‘Laat de kinderen ongemoeid, belet ze niet bij mij te komen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij.'

Matteüs 19:14

Het doel van het kinderwerk binnen de gemeente SION, is de kinderen bekend te maken met Gods Liefde en Gods Woord. Onderwerpen die aan bod komen zijn oa; God de Vader, Jezus Christus, Heilige Geest gelijkenissen, profetie, wonderen en tekenen, dopen, gebed en zo zijn er nog veel meer onderwerpen. Ons gebed is dat ieder kinderleven het verlangen heeft om een toegewijde discipel van Jezus te zijn!

Gebedsdiensten

Wij geloven dat gebed de motor van het leven van iedere christen is. Op elke gebedsavond ervaren we de eenheid als broeders en zusters in Jezus Christus, mede door de kracht van het eenparig bidden.

De Bijbel zegt: ‘Vraagt en u zult ontvangen’. God de Vader wil graag dat wij bij Hem komen in gebed om ons te kunnen helpen als Zijn kinderen. In 1 Thessalonicenzen 5:16-18 staat: ‘Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.’
Vanuit deze eenheid met Christus, en met onze medegelovigen, willen we doen wat God van ons vraagt. Het danken neemt een belangrijke plaats in op de gebedsavonden. We danken God in voor- en in tegenspoed, Gods liefde voor ons is immers niet veranderd!

Regelmatig hebben we naast de reguliere gebedsavonden speciale gebedsavonden voor de armen, wezen en weduwen en de vervolgde christenen in landen waar het volgen van Jezus Christus ten strengste verboden is. We geloven dat onze gebeden voor deze christenen, onze broeders en zusters in Jezus Christus, hen zal sterken in geloof.