VOORGANGERS
RICHARD EN MARIE-JOSÉ SCHRIEMER


Persoonlijk getuigenis

Richard en Marie-José Schriemer zijn in 1999 vanuit het noorden van Nederland naar Zeeuws-Vlaanderen verhuisd. Ze wisten destijds beslist niet dat ze een voorgangersechtpaar zouden worden. Richard vertelt: “Ik was niet met het geloof grootgebracht, maar ik had wel één brandende vraag; wat is het doel van mijn leven?”
Marie-José werd katholiek opgevoed, maar door veel tegenslag in haar jonge leven keerde ze op 13 jarige leeftijd de rug naar God en de kerk. Zij zegt: ”Ik was boos op God en teleurgesteld in de kerk. Mijn ouders waren gescheiden en door de hele problematiek van mijn ouders was mijn hoop verdwenen. Ik had God weggestuurd, geloofde er niets meer van. Want als God bestaat, waarom is er dan verdriet, dood, pijn en oorlog?”

God laat zich vinden

Beiden leefden zij met ‘waarom’ vragen en leefden hun leven, maar zonder Jezus. Tot hun leven vastliep. Marie-José ging na vele jaren terug naar God en riep Zijn hulp en bad maandenlang: “Heer, breng iemand op mijn pad die me de waarheid kan vertellen en me wil leren wie U bent”. Ze heeft maanden gebeden zonder dat Richard het wist, maar niet zonder succes. “Na 4 maanden ontmoette ik een vrouw die mij uitnodigde voor een bijbelstudie. Nou daar ging ik gretig op in! Ik had al vele jaren allerlei New-Age studies gedaan waarvan ik dacht dat ze me de waarheid konden vertellen, maar ze leidden me er juist van weg. Een bijbelstudie had ik nog nooit gedaan, simpelweg omdat het nog nooit op mijn weg was gekomen.” Ze telde de dagen af. Eenmaal daar werd het Woord geopend en in die twee uurtjes dat ze daar zat had ze vele openbaringen gehad en huilde tranen met tuiten. “Ik had het zo nog nooit gehoord!”

Op de vraag of zij haar hart aan Jezus wilde geven was haar antwoord onmiddellijk: “Ja!” Marie-José vervolgt: “God is zo goed, als je Hem roept en zoekt laat Hij Zich vinden.” In de weken en maanden die er daarop volgden gebeurde er heel erg veel. Ook Richard en hun 5 kinderen kozen ervoor om Jezus te gaan volgen. Vanaf toen zei hij volmondig: “Ik en mijn huisgezin zullen de Here dienen.” Er kwam genezing en herstel zowel in de harten van henzelf alsook in die van hun gezin. “Er kwam zoveel vreugde en blijdschap maar vooral dankbaarheid! God de Vader houdt van iedereen”, aldus Marie-José.

Antwoorden

Richard en Marie-José verdiepten zich dag en nacht in de Bijbel en gingen studies volgen. De ‘waarom’ vragen werden ‘daarom’ antwoorden. “We wilden wel op het Belfort in Sluis gaan staan om het evangelie te verkondigen over de stad. In vrij korte tijd was ons leven volledig veranderd en bezochten we een gemeente in Terneuzen. Doch de Heer legde ons zo op het hart dat er hier in Sluis een levendige gemeente moest komen. Maar we hadden zelf nog niet de know-how om een gemeente te leiden,” vertelt Richard. Ze spraken dit uit aan de voorgangers in Terneuzen, niet wetende dat zij al jaren hadden gewacht op een echtpaar uit Sluis om daar een kerk te starten. Onder hun supervisie en met behulp van enkele andere personen werd ongeveer een jaar later een kerk-plant opgericht in Sluis, totdat we in november 2010 een zelfstandige gemeente werden onder de naam SION.

De kerk vandaag

Vandaag de dag zijn we in Sion een spontane, familiegerichte gemeente.
De waarden voor de onderlinge contacten heeft Jezus Zelf uitgesproken. Jezus noemt Zijn discipelen vrienden, omdat alles wat Hij van de Vader gehoord heeft aan ons heeft bekend gemaakt (Joh. 15:15). En Jezus zei, ‘er bestaat geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden (Joh. 15:13).
Zo staan we als gemeente voor elkaar klaar, we helpen elkaar daar waar nodig is.
Tijdens de diensten uitten we allemaal tezamen onze dankbaarheid naar God in de muziek en leren we nieuwe levenslessen uit de Bijbel door de preken die gehouden worden. Maar de basis van alles wat we doen is Jezus: Hij heeft door Zijn leven onder andere laten zien hoe we waardevol kunnen leven, hoe we bij God mogen komen met onze gebeden en hoe we een gelukkig gezin kunnen zijn.