WIE IS JEZUS?


Streepje op de tijdbalk?

Jezus is niet zomaar het streepje op de tijdbalk, waar Hij in het jaar nul staat aangeduid als het algemeen bekende geboren ‘kerstkindje’. Integendeel, Jezus is veel meer dan iets algemeens!
Zonder Jezus, geen christendom. Jezus is het fundament van vele gemeenten over de gehele wereld, maar tegelijk het fundament waarop vele mensen hun leven bouwen, waardoor dagelijks vele levens positief en wonderlijk worden veranderd.

Al vele honderden jaren voordat Jezus werd geboren, schreven Gods profeten op hoe Jezus zou zijn, hoe Hij geboren zou worden, hoe Hij zou leven, hoe Hij zou sterven en heel belangrijk – waarom?

Bediening van Jezus

Voordat Jezus aan Zijn bediening begon, was Hij een gewone timmerman, die net als andere Joden de synagoge bezocht en onderwijs kreeg. Vanaf zijn dertigste jaar, na zijn doop, trok Jezus door de dorpen en steden van Israël en vele mensen volgden Hem elke dag. Hij was een nederige en dienende leider, en door het onderwijs dat Hij in 3 jaar tot de mensen predikte, veranderde Hij het leven van velen. En ook vandaag de dag veranderd Zijn onderwijs nog steeds vele mensen.

Naast het prediken en onderwijzen (van de mensen), had Jezus elke dag vele mensen om zich heen. Hij genas vele zieken – blinden, doven, kreupelen – dreef (Hij) boze geesten uit en wekte (Hij) doden weer tot leven. Ook voedde Hij twee keer duizenden mensen met slechts enkele broden en vissen doordat God de Vader, na gebed van Zijn Zoon Jezus, het voedsel vermenigvuldigde, waarna er nog meer dan dat ze in eerste instantie hadden, over bleef. Zo wilde Hij laten zien dat Hij de lang verwachte Zoon van God was, de Verlosser.

Het goede nieuws vandaag is, Jezus leeft! Na Zijn opstanding is Hij aan honderden mensen verschenen, die met Hem hebben gesproken en Hem mochten aanraken. Hij bezocht ook Zijn discipelen en sprak met hen. In een tijd waar complete verwarring was, de wereld op zijn kop stond en er altijd oorlog en opstand dreigde, bracht Jezus vrede. Bracht Hij dan vrede in de wereld? Nee, in de harten van hen die in Hem geloofden.

Zijn boodschap

De boodschap die Jezus toen predikte, is vandaag nog steeds hetzelfde. Vandaag zegt Jezus nog steeds tegen ons, Zijn volgelingen, ‘Vrede is met u allen.’ Jezus verandert mensenlevens. Er zijn vele prachtige getuigenissen van mensen die in Jezus gingen geloven en met Hem gingen leven in die vrede. Gods liefde, die Hij geopenbaard heeft door Zijn Zoon Jezus Christus, wil Hij graag aan u geven als een gift. Daar hoeft u niets voor te doen, alleen in Hem gaan geloven.
Hij wil al onze fouten en zonden vergeven. Daar is Jezus voor gestorven aan het kruis, voor ons allemaal en niemand uitgezonderd. En het mooiste geschenk wat we krijgen is eeuwig leven in de hemel!

Als u vandaag in Jezus wilt geloven en het geschenk van eeuwig leven wilt ontvangen, bid dan het onderstaande gebed. Ook kunt u contact opnemen met de voorgangers en uiteraard bent u van harte welkom in onze samenkomsten.

God zegene u!


Dank U Jezus dat ik zo bij U mag komen. Al ken ik U nog niet zo goed, U kent mij wel.
Ik weet en erken dat ik verkeerde dingen heb gedaan en daarmee heb gezondigd. Wilt U mij daarvoor vergeven. Ik geloof dat U in mijn plaats aan het kruis bent gestorven voor mijn zonden. Ook geloof ik dat U uit de dood bent opgestaan, opdat ik net als U een nieuw leven zou ontvangen. Heer Jezus ik dank U dat U dit voor mij heeft gedaan. Wilt U mij helpen om U beter te leren kennen, want ik wil net als Uw discipelen U volgen. Jezus dank U dat U mij hierin zult beschermen.

IN JEZUS NAAM, AMEN!